Gwiazdo z niebios lśniąca

Gwiazdo z niebios lśniąca, zorzo powstająca,

Od Aniołów czczona, bądź nam pozdrowiona;

O Maryjo, Panno święta

Przez Aniołów wniebowzięta!

Ciebie czcić pragniemy, hołd Ci oddajemy.


Niebieska kotwico, Boga cna Rodzico,

Strzeż nas, Swoje dziatki, sercem dobrej Matki,

Syna Swego proś za nami,

Święta Panno nad pannami,

Nas z Swojej opieki, nie wypuść na wieki.


Ucieczko ubogich, z skarbu łask Twych mnogich

Udzielaj łaskawie w każdej życia sprawie.

Zapłać za niewdzięczne sługi

Ciężkie grzechów nasze długi,

Ty u Swego Syna zdołasz to, jedyna.


Palmo cierpliwości, liljo niewinności,

Serca daj cierpliwe, czyste, wstrzemięźliwe;

Grzechy niechaj porzucamy,

Ciebie szczerze niech kochamy,

Byśmy kiedyś w niebie oglądali Ciebie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików