Gwiazdo zaranna

Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko,

Niepokalana Maryjo Panienko,

Bez pierworodnej zmazy poczęta,

Módl się za nami, Królowo święta.


Ty, co jak słońce w niebie jaśniejesz

I nam w ciemnościach Swym światłem siejesz,

Rozpędź te burze, groźne nawały,

By serca nasze w cnocie wytrwały.


Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko,

Niepokalana Maryjo Panienko,

Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta,

Módl się za nami, Królowo święta.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików