Idzie święta wędrowniczka

Idzie święta wędrowniczka

Przez ulice drogich pól

Do Charłupi swoich wiernych

Nieść pociechę tam gdzie ból


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości


Niech Jej berło i korona

Że nie Jej tej ziemi blask

Ona pragnie swoim dzieciom

Dać niebieską szatę łask


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości


Więc koronę zdjęła z głowy

Niech za Matkę ma Ją lud

Byle dzieci te przybrane

Jednym z Synem łaski cud


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości


Idzie rzuca w sercu wiarę

Ufność i miłość żar

Gdzie ciemności żale dały

Niesie swych jasność dar


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości


Idzie Święta Boża Matka

Dzieci ma w objęciach rąk

Szept pociechy przed Nią klęka

Wielbi Ją świetlany kraj


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości


Oto 1000 lat już mija

Jak włodarzy ziemi tej

Nie rzuciła swego ludu

Choć blizna na twarzy Jej


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości


Dawno znak pogańskich wierzeń

Pokrył zapomnienia grób

Naród polski już na wieki

Wziął ze świętą wiarą ślub


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości


Idzie z Bożym zamyśleniem

Nasza Pani pośród chat

Z Jej nawiedzin wzrasta dusza

Łaski Bożej piękny kwiat.


Cud to miły 50-lecia

Z Maryi miłości

Że wędruje po tej wiosce

W naszych domu dziś gości

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików