Jakże potężna prawica Twoja

Jakże potężna prawica Twoja,

Jak silnie ściska ją Boski Syn,

Ona dla Niego pewna ostoja,

Zanim podejmie zbawienia czyn.


Dłonią tą ciągle nas wspierającą,

Ujmij z miłością ster naszych dusz,

Swoją pomocą Nieustającą,

Wiedź nas do wiecznych, świetlanych zórz.


W Twojej prawicy, łask Rozdawczyni,

Syn skarbów Swoich zostawił klucz,

Świętości wszelkiej słodka Mistrzyni,

Słabe Twe dzieci dróg cnoty ucz.


Dłonią tą ciągle nas wspierającą,

Ujmij z miłością ster naszych dusz,

Swoją pomocą Nieustającą,

Wiedź nas do wiecznych, świetlanych zórz.


Niech Twa prawica wśród ciemnej nocy,

Wieczności wskaże nam błogi brzask,

Przy nieustannej Twojej pomocy,

Obfity zleje zdrój Bożych łask.


Dłonią tą ciągle nas wspierającą,

Ujmij z miłością ster naszych dusz,

Swoją pomocą Nieustającą,

Wiedź nas do wiecznych, świetlanych zórz.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików