Jasnogórska można Pani

Jasnogórska można Pani, Maryjo!

Święta Matko Chrystusowa, Maryjo!

My, Twe dzieci i poddani,

W wairę ojców zasłuchani,

Wyznajemy dziś na nowo,

Żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!


Imię Twe, Bogarodzico, Maryjo!

Pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo!

Radość niesie polskiej duszy,

Grzeszne serca łaską kruszy,

Budzi wiarę i nadzieję,

I miłością w nas goreje, Maryjo!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików