Już majowe świecą zorze

Już majowe świecą zorze,

Przed obrazem świeże kwiaty

Dla Maryi złóż w pokorze,

Lecz kwiat inny ślij w zaświaty.


Kwiat nadziei, kwiat miłości,

Co się w duszy twej rozwinął,

Daj go Matce, aby w czczości

Świata tego nie zaginął.


Powierz Matce kwiat ten drogi,

By go ludzie nie splamili,

Aby bujne świata głogi

Tego kwiatu nie zgłuszyły.


Wszystkie myśli, wszystkie słowa,

Pod straż dobrej oddaj Matki,

Ona wiernie Ci przechowa

Te majowe duszy kwiatki.


Ona czuwać będzie stale,

By twe serce wiarą biło,

A na wierze, jak na skale,

Życie bujniej się krzewiło.


Ona czuwać będzie wiernie,

By miłości świętej siła,

Jako słońce, czynnie, biernie,

W duszy twej się promieniła.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików