Już się zbliżył miesiąc maj

Już się zbliżył miesiąc maj.

Już rozkwita ziemski raj.

Dziś swej Matce i swej Pani

Każdy cześć i chwałę daj.


Ptaszęta się radują.

Maryi wyśpiewują,

Bo i one Matce Bożej

Wdzięczność swą okazują.


Łąki, pola i gaje,

Wszystko Jej cześć oddaje,

Bo, co tylko jest na ziemi,

Jej opieki doznaje.


Wszystkie miasta z wioskami

Brzmią Maryi pieśniami.

I każdy z pokorą woła:

Módl się, Matko, za nami.


I my, śliczna Jutrzenko,

O, Najświętsza Panienko,

Do Ciebie się uciekamy.

Błogosław nas swą ręką.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików