Królowej Anielskiej śpiewajmy

Królowej Anielskiej śpiewajmy,

Różami uwieńczmy Jej skroń;

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołajmy doń:


O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,

bądź Ty zawsze Matką nam,


Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg,

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich nóg;


O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,

wszelkich cnót rozlewasz woń.


O Tronie Ty Boga wiecznego,

O słońce nadziei i łask,

O Różdżko przedziwna Jessego,

Jak wielki cnót Twych jest blask!


O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,

Bądź Ty zawsze Matką nam!


O Tronie Boga "Wszechmocnego

O Słońce nadziei i łask;

O Różdżko przedziwna Jessego !

Jak wielki cnót Twych jest blaski


O Maryo ! bądź nam pozdrowiona,

Bądź Ty zawsze Matką nam!


Ty widzisz Matko nasza Droga

Jak smutno na łez dolinie,

Jak zewsząd piekielna moc wroga

Rozlana po nizinie;


O Maryo! zgnieć pychę szatana

Cudem pokory Twojej !


Pod białą szatą niewinności,

Maryo pokryj ziemię tę

Szafirem płaszcza Twej wierności

Matko pokryj ziemię tę.


By czysta, bez grzechowej zmazy,

Zajaśniała wdziękiem cnót!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików