Królowej swej ja wierność przysięgałam

Królowej swej ja wierność przysięgałam

I odtąd służyć będę tylko Jej.

Ją sobie też za Matkę swą obrałam

I całą ufność swą złożyłam w Niej.


Przysięgłam Jej, przysięgłam Jej,

U stóp ołtarza przysięgłam ja Jej,

Że dla Niej żyć, Ją kochać czcić,

Ją kochać czcić przez całe życie będę.


Ja dzieckiem Jej, Jej serce swe oddałam,

Zwodniczy świat już tam nie męczy mnie;

Matuchnę swą nad życie ukochałam,

Z Nią cierpieć chcę i z Nią weselić się.


Przysięgłam Jej, przysięgłam Jej,

U stóp ołtarza przysięgłam ja Jej,

Że dla Niej żyć, Ją kochać czcić,

Ją kochać czcić przez całe życie będę.


O Matko ma, więc prowadź dziecię Swoje,

Na każdym kroku je od złego chroń,

A kiedyś otwórz nieba mi podwoje,

Tam, Matko, uwieńcz dziecka Swego skroń.


Przysięgłam Jej, przysięgłam Jej,

U stóp ołtarza przysięgłam ja Jej,

Że dla Niej żyć, Ją kochać czcić,

Ją kochać czcić przez całe życie będę.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików