Królowo nieba, co na tronie wiecznym

Królowo nieba, co na tronie wiecznym

Z Chrystusem siedzisz w szczęściu dostatecznym!

Do Ciebie wzdycham, pragnąc w nędzy swojej

Pomocy Twojej.


Tyś jest nad wszystkie nieba wyniesiona

I wedle Trójcy Świętej posadzona;

Wszystkie mocarstwa i zastępy w niebie

Czczą, Panno, Ciebie!


A my, co jeszcze na ziemi mieszkamy,

Gdy się do Ciebie w smutkach uciekamy,

Każdy pociechę odnosi w potrzebie,

Kto wzywa Ciebie!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików