Królowo ziem polskich

Królowo ziem polskich, morza pól i gór!

Do stóp Twych padamy, przyjm błagalny chór.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

Częstochowska Panno Maryjo!


Niech z wiarą, nadzieją, dla miłości Twej,

Do Ciebie lgną wierni, jak do Matki swej.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

Częstochowska Panno Maryjo!


O Lilio śnieżysta, nas od grzechu strzeż;

I cnoty praojców w domach naszych szerz!

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

Częstochowska Panno Maryjo!


Nad naszą krainą ręce swoje wznieś,

Błogosław Ojczyznę i w opiekę weż!

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

Częstochowska Panno Maryjo!


Błogosław zagony, pola Twoich sług,

Niech rolę w pokoju nasz uprawia pług!

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

Częstochowska Panno Maryjo!


Maryjo, Królowo! Bądź Ty Matką nam;

Daj w dobrym wytrwanie, wiedź do niebios bram!

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś,

Częstochowska Panno Maryjo!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików