Kto się w opiekę odda Pannie Świętej

Kto się w opiekę odda Pannie Świętéj,

Niech ma ufanie w potrzebie zaczętéj.

Śmiele zawoła: obroń mnie Maryja,

Wnet straszna trwoga przez jéj pomoc mija.


Dla ciebie ona wszystkie sidła zetrze,

I zaraźliwe odwróci powietrze,

W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,

W bractwie Maryi ulężesz bezpiecznie.


Wojska w twych oczach niezliczone padną,

Dziwnym zastępem, miecz cię ujdzie snadno,

Gdy dekret grzesznych wyjdzie sprawiedliwy.

Sługo Maryi, zostaniesz szczęśliwy.


Iżeś rzekł Pannie: tyś nadzieja moja,

Tyś Matko Boska, dawczyni pokoja.

Nie dostąpi cię żadna zła przygoda,

Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.


Będąc Anielską Królową na niebie,

Każe Orszakom aby zawsze ciebie,

Na rękach swoich nosząc piastowali,

Najmniejszéj krzywdy czynić ci nie dali.


Będziesz miał ręku węże i gadziny,

Przecie te każdéj zwyciężysz godziny,

I lwa osiodłasz, smoka wędzidłami,

Szatana zetrzesz własnymi nogami.


Słuchaj coś mówi Maryja z litości:

Kto mi rad służy z szczeréj uprzejmości,

Biorę za syna i w każdym przypadku,

Dozna mnie Matką i w życia ostatku.


Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,

Bo i przy śmierci dozna méj obrony.

Niech pewien będzie pewien, i zacności,

Przezemnie przyjdzie do téj szczęśliwości.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików