Marya Panna Elżbietę nawiedza

Marya Panna Elżbietę nawiedza,

Idąc spiesznie na góry;

Królowa sługę z wizytą uprzedza,

Pierwsze świadczy honory:

Matką jest Boską, wyższą nad ludzi,

Przecież do niższej sama się trudzi,

Dając nam przykład pokory.


Elżbieta ze czcią w objęcia Ją chwyta,

I do siebie zaprasza,

Każdy tę Panią z uprzejmością wita,

W domu Zacharyjasza:

Z kądże ta łaska, o Matko droga,

Że nam przynosisz w żywocie Boga,

Stwórcę oraz Messyjasza.


Jan na Maryi przyjście wyskakuje,

Choć w wnętrznościach zamknięty;

Już drogę Panu przesłaniec toruje,

Sam niedawno poczęty:

Brzemię Maryi Boskie przenika,

Stwórcę poznaje, palcem wytyka,

Skacze w żywocie Elżbiety.


Bywają wzajem wizyty na świecie,

Ale pewne zgorszenia;

Więc bierzmy za wzór, oddane Elżbiecie,

Maryi nawiedzenia,

Które nie miały żadnej biesiady,

Tylko o Bogu i cnotach rady,

Pożyteczne do zbawienia.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików