Miasto ucieczkom wszelkim w ochronę

Miasto ucieczkom wszelkim w ochronę,

Szańcu bezpieczny wszem na obronę,

Schroń konających, schroń litościwie,

Z świata schodzących broń litościwie,

O Maryo!


Ranna Jutrzenko nocy pędząca,

Światłości słońca mgły zniszczająca,

Grzechów i pokus spędza ciemności,

Zniszcz wszelkie duszy zaraźliwości,

O Maryo!


Straż czuwająca na wsze najazdy,

Posiłku pewny w potyczce każdej,

Czuwaj nad duszą, co się rozstaje

Przyjdź ku pomocy na piekła zgraje,

O Maryo!


O Przewodczynio przez puszcz rozboje,

Obozie mocny w bronie i zbroje,

Przewiedź szczęśliwie, zgrom rozbójniki,

Złam zasadzone na dusze szyki,

O Maryo!


Kompasie w morzu drogę znaczący,

Sterze okręty nakierujący,

Drogą do nieba wiedź konających.

Kieruj do portu z świata schodzących,

O Maryo!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików