Nadziejo nas utrapionych

Nadziejo nas utrapionych,

Zewsząd nieszczęściem ściśnionych,

Tyś Panno w Trockim Obrazie,

Ratuj źe nas w ciężkim razie.


My Twej łaski doznajemy,

Pod Twą pomocą żyjemy.

Tyś łaskawa, miłosierna,

Wszędzie Twa dobroć obszerna.


A gdy grzechami naszemi,

Gniew Syna Twego wznieciemy,

Zatrzymaj rozgniewanego,

Przemień nam w miłosiernego.


Niech powietrze nie grasuje,

Niechaj powódź ustępuje.

Głodu ognia, dekret srogi,

Odwróć i wojenne trwogi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików