Nie opuszczaj nas

Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!


Matko pociesz, bo płaczemy,

Matko prowadź, bo zginiemy:

Ucz nas kochać, choć w cierpieniu,

Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu!


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!


Cóż dziwnego, że łzy płyną,

Gdy to życie łez doliną!

Dusza smutkiem zagrążona,

Pod ciężarem krzyża kona!


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!


Wyjednało Twe wstawienie

Niejednemu już zbawienie;

Kto swą ufność w Tobie łożył,

Nowém łaski życiem ożył!


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!


I dla tego Twoje imię

W sercach naszych nie zadrzymie!

Będziem wołać, błagać, prosić,

Wszędzie zawsze cześć Twą głosić.


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!


I w sieroctwie, w opuszczeniu,

I w tęskności i w cierpieniu

I w ubóstwie i w chorobie

Zawsze będziem ufać Tobie!


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!


Pójdziem chętnie drogą krzyża,

Bo nas krzyż do Ciebie zbliża;

Bo nas krzyż dziś nie przestrasza,

Bo nadzieja w krzyżu nasza!


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!


Tak pod krzyżem będziem stali,

Z Tobą krwawe łzy płakali,

Boś Ty Matką nam została,

Gdyś pod krzyża drzewem stała!


Nie opuszczaj nas, nie opuszczaj nas,

Matko nie opuszczaj nas!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików