Niepokalana, Tyś róży kwiat

Niepokalana, Tyś róży kwiat

Czar Twej miłości, cnót Twoich woń

Jak blaskiem słońca ozłacasz świat,

Gdy nad nim chylisz z litością skroń.


Czuwaj nad nami, błogosław nam.

Świeć Swą dobrocią wśród krętych dróg

Prowadź przez życie do niebios bram,

Gdzie pełnia szczęścia — Jezus nasz Bóg.


Lilio przeczysta niebiańskich wzgórz

Snop łask promieni spływa z Twych rąk

U stóp Twych gwiazdy i wstęgi róż

U stóp Twych księżyc i tęczy krąg.


Czuwaj nad nami, błogosław nam.

Świeć Swą dobrocią wśród krętych dróg

Prowadź przez życie do niebios bram,

Gdzie pełnia szczęścia — Jezus nasz Bóg.


Królowo, Pani błękitów wód

Nizin, łąk, lasów i szczytów gór

Dla której wiosny kwitnący cud

I rozśpiewany ptaszęcy chór.


Czuwaj nad nami, błogosław nam.

Świeć Swą dobrocią wśród krętych dróg

Prowadź przez życie do niebios bram,

Gdzie pełnia szczęścia — Jezus nasz Bóg.


Władczyni można i gwiazdo mórz

Ty co ratujesz ginących los

Dłoń Swej opieki na skroń nam złóż

Usłysz wołania z ciemności głos.


Czuwaj nad nami, błogosław nam.

Świeć Swą dobrocią wśród krętych dróg

Prowadź przez życie do niebios bram,

Gdzie pełnia szczęścia — Jezus nasz Bóg.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików