Panno nad chóry Anielskie

Panno nad chóry Anielskie wzniesiona,

Zastępcą ludzi grzesznych położona;

Do Ciebie, Panno, pokornie wołamy

Serdecznie łkając, ratunku żądamy.


Ze wszech stron straszne następują trwogi,

Czego się boją nasze biedne progi,

Patrząc na strzały gniewem zaostrzone

Od Syna Twego na świat wypuszczone.


Już rozmaite na nas plagi biją,

Już Twego Syna gniew nad naszą szyją;

Wisi dla strasznych naszych nieprawości;

Ratuj co prędzej, Panno z Twej litości.


Nie dopuszczaj Ty, aby pohańbieni

Mieli być słudzy Tobie poślubieni

Od złych poganów, lecz nas ratuj sama

Gdy Cię prosimy, padłszy na kolana.


Panno jasności słońcem ozdobiona,

Nad wszystkie chóry wysoce wzniesiona,

Przez niestracenie Panieństwa Twojego

Racz się przyczynić do Syna Swojego.


Aby nie pomniał naszych brzydkich złości,

Ale używszy zwykłej swej litości

Płaczliwe czasy w radości obrócił,

Miecz oddaliwszy, złoty pokój wrócił.


Jezu najdroższy, Jezu dobrotliwy,

Przeszłego wieku Sędzio sprawiedliwy!

Nie daj nam ginąć od okrutnej ręki,

Uczyń to, Panie, dla gorzkiej Twej męki.


Wspomnij na Swój ból, gdyś był krzyżowany,

Dla nas to grzesznych srodze skatowany,

Niechaj Cię chwalim w tym domu bezpiecznie,

Raczże to sprawić na wiek wieków wiecznie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików