Pełna światłości, pełna litości

Pełna światłości, pełna litości,

Słodka Panno Maryo!

Matko kochana, Niepokalana,

Módl się, módl się za nami.


Tyś pocieszeniem, Tyś jest schronieniem,

Panno, Matko Maryo!

Co sobie życzymy, przez Ciebie prosimy,

Módl się, módl się za nami.


W trudach słabnących, w troskach płaczących,

Ocal nas, o Maryo!

Oddal zgryzotę, bólu spiekotę:

Módl się, módl się za nami.


Wspomnij, Dziewico, Matko, zwróć lico,

Usłysz nas o Maryo!

Pospiesz, Lekarko, zdrowia Szafarko:

Módl się, módl się za nami.


Twe uwielbienie i Twe westchnienie

Niech wspiera, o Maryo!

W Tobie ufamy, Ciebie wzywamy:

Módl się, módl się za nami.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików