Pieśnią wesela witamy

Pieśnią wesela witamy,

O Maryjo, miesiąc Twój.

My Ci z serca cześć składamy,

Ty nam otwórz łaski zdrój.


W tym miesiącu ziemia cała,

Życiem, wonią, wdziękiem lśni,

Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,

Gdy majowe płyną dni.


Słońce maja niech osuszy,

Z każdych oczu smutku łzę,

Rosa łaski w każdej duszy,

Niech obmyje grzechu rdzę!


I dla wszystkich niech zaświta,

Twej miłości błogi raj,

Całej ziemi niech zawita,

O Maryjo śliczny maj.


Każde serce niech uczuje,

Że mu świeci litość Twa,

Niech się cieszy, niech dziękuje,

Że Cię Matkę w niebie ma.


A za krótki maj na ziemi,

Poświęcony Twojej czci,

Daj nam w niebie ze świętymi,

Wieczną chwałę śpiewać Ci.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików