Różańcowa Pani nieba

Różańcowa Pani nieba, ziemi,

Pozdrawiamy Cię głosy naszemi.


Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!


Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,

Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.


Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!


Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,

I ratować dusze, które toną.


Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!


Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,

Więc żądałaś po trzykroć pokuty.


Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!


W Fatimie Ty wskazałaś różaniec,

Dla grzeszników to obrony szaniec.


Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!


Tajemnice różańca świętego,

Zdepczą wroga zbawienia naszego.


Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!


Wtedy serce me zatryumfuje

Ludzkość całą ono uratuje.


Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików