Rozwija się kwiecie

Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko,

Chcemy Cię nawiedzić, nasza Mateczko.

Nasza Mateczko, bądź pozdrowiona,

Matko Jezusowa, z nieba Królowa.


Cały rok o Tobie serce myślało,

Aby swa Mateczkę znów nawiedzało.

Znów nawiedziło, bądź pozdrowiona,

Matko Jezusowa, z nieba Królowa.


Mili pątniczkowie z nami śpiewajcie,

Panienkę Maryję tak pozdrawiajcie.

Tak pozdrawiajcie, bądź pozdrowiona,

Matko Jezusowa, z nieba Królowa.


Ona jest po Bogu godna uczczenia,

Bo nam uprasza łaskę zbawienia.

Godna uczczenia, bądź pozdrowiona,

Matko Jezusowa, z nieba Królowa.


Pójdźcie wszystkie dziatki ku Niej w podzięce,

Podnieście swe serca i wasze ręce,

Podnieście ręce, bądź pozdrowiona,

Matko Jezusowa, z nieba Królowa.


A proście Matuchnę, by was broniła,

I od hańby grzechu, by was chroniła.

By was chroniła, bądź pozdrowiona,

Matko Jezusowa, z nieba Królowa.


O Matuchno Boża, prosimy Ciebie,

Byśmy się dostali ku Tobie w niebie.

Ku Tobie w niebie, bądź pozdrowiona,

Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików