Serdeczna Matko

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,

niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!

Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,

zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.


Do kogóż mamy wzdychać nędzne dziatki,

tylko do Ciebie, ukochanej Matki,

u której Serce otwarte każdemu,

a osobliwie nędzą strapionemu.


Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości,

by nas Bóg karał rózgą surowości,

lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,

szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.


Ty masz po sobie i Ojca i Syna,

snadnie Go Twoja przejedna przyczyna,

gdy Mu przypomnisz, jakoś Go karmiła,

łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.


Dla Twego Serca wszystko Bóg uczyni,

daruje plagi, choć człowiek zawini;

jak Cię, cna Matko, nie kochać serdecznie,

gdy się skryć możem pod Twój płaszcz

bezpiecznie.


Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana,

zagniewanego gdy zobaczysz Pana,

mieczem przebite pokazuj Mu Serce,

gdyć Syna na krzyż wbijali morderce.


Dla tych boleści, któreś wycierpiała,

kiedyś pod krzyżem Syna swego stała,

Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli,

cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.


A gdy ujdziemy tak gniewu, jak chłosty,

pokaż nam Matko tor do nieba prosty;

niechaj to Serce, z którego opieki

dotąd żyjemy, kochamy na wieki!


Matko Kościoła, wiarę daj nam żywą

Zachowaj wolność i jedność prawdziwą.

Spraw niech Ojczyzna stanie się nam niebem

Potężna Bogiem i bogata chlebem.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików