Smutek z łzami, płacz z pieśniami

Smutek z łzami, płacz z pieśniami oświadczyć trzeba,

Gdy Maryja świat pomija idąc do nieba;

Kogóż serce nie zrani

Wniebowzięcie tej Pani?

Ach żal wznawia, radość wsławia:

Wzięta Marya.


Smuć się świecie, że w Lorecie nie masz jej zwłoków;

Które w niebie wziął do siebie Bóg z swych wyroków;

Snadź mieć duszę jest mało,

Wzięły nieba i ciało,

By tak cała zostawała,

W niebie Marya.


Pogrzeb smutny dość okrutny tyran na myśli,

Uczniów łkania, narzekania któż to okryśli;

Przecież jeszcze została

Radość z Maryi ciała,

Gdy to wzięto już zamknięto

Pociechy bramę.


Nieszczęśliwy świat troskliwy w tak ciężkiej doli,

Wola Pana, ciężka rana, która go boli,

Że Maryą mieć żąda,

A grób próżny ogląda,

Co za strata tego świata,

Z wzięcia Maryi.


Ach zawzięte chociaż święte Boga mieszkanie,

Bo zniknęło, tyś nam wzięło nasze kochanie,

Albo to nie jest wiele,

Że masz Boga w swem ciele,

Bierzesz Panią, a nam za nią

Serca wzdychają.


Gdzież jest teraz, która nie raz świat ten ratuje,

Gdzie korona i obrona grzesznych obcuje;

Nieba Ją ukochały,

Z oczu naszych zabrały;

W łzach powieki w późne wieki,

Topcie ziemianie.


Lecz cóż czynić, kogóż winić! Matkę czy Syna?

Tego dzieła pochodziła z obu przyczyna;

Że to Matki jest praca,

Syn Jej niebem zapłaca:

Z tej zapłaty niemasz straty,

Płaczu padole.


Nieba Matki za cóż dziatki gorzko płaczemy?

Nieba Pani, my poddani, czemu jęczemy;

Dobra nasza jest sprawa,

Bo Marya łaskawa,

W łez kąpieli niebem dzieli

Dzieci troskliwe.


Więc w tej mierze, kiedy bierze w niebie koronę,

Rzućcie wcale smutne żale, serca strapione;

Mocniej teraz ratuje,

Kiedy w niebie króluje;

Za coć Panie, my ziemianie

Czołem bijemy.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików