Stała Matka boleściwa

Stała Matka boleściwa

Pod krzyżem bardzo troskliwa,

Na którym Jej Syn wisiał.


Której duszę tak strapioną,

Wielkim żalem obciążoną,

Miecz boleści przenikał.


O! Jak smutna i strapiona

Matka ta błogosławiona

Syna jednorodzonego!


Która płakała i łkała,

Z żalu drżała, gdy widziała

Mękę Syna miłego.


Któż jest serca tak twardego

By dziś z Matką Pana swego,

Bardzo rzewno nie płakał?


Któżby się nie wzruszył w sobie,

Pomnąc o ciężkiej żałobie,

Matki z Synem jedynym?


Dla złości ludu swojego

Widziała tak zmęczonego,

Jezusa Syna swego.


Widziała kochanka swego,

Od wszystkich opuszczonego,

Gdy na krzyżu umierał.


Cna Matko, źródło miłości,

Niech czuję gwałt twej żałości,

Dozwól mi z sobą płakać.


Spraw, by miłością pałało

Serce me, dając się cało

Bogu swemu w przysługę.


Święta Matko, dopuść na mnie,

Niech ran Syna twego znamię,

Mam w sercu mem wyryte.


Twego Syna zranionego,

Tak bardzo dla mnie zbitego,

Ze mną mękę podzielaj.


Niech z tobą płaczę prawdziwie,

Patrząc na krzyż żałośliwie,

Dokąd duch z ciałem żyje.


Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,

Dzielić się z twoją osobą,

Tak surowym płaczem twym.


Ze wszech Panien Panno zacna,

Bądź tak, proszę na mnie baczna

Daj się z sobą napłakać.


Niech gorzką śmierć Pańską noszę,

Krzyż i rany Jego, proszę,

Niech na sercu uważam.


Niech mnie zranią rany Jego,

Niech znam moc krzyża świętego

Przez miłość Chrystusową.


Jego zapał niech mam w sobie,

Poruczenie Panno w tobie

Niechaj mam dnia sądnego.


Niech minie ten krzyż Pański broni,

Śmierć Chrystusowa ochroni,

Niech wspiera łaska Jego.


Kiedy ciało pójdzie w ziemię,

Niech dusza, niebieskie plemię,

Wiecznej chwały nie traci.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików