Tam w niebieskiej krainie

Tam w niebieskiej krainie,

Jest jeden śliczny kwiat,

Takiego w łez dolinie

Nie znajdzie cały świat,

Ktokolwiek zasmucony

Jest w swoim życiu tu,

Ten będzie pocieszony,

Gdy szczerze ufa Mu.


Gdy nieprzyjaciel rani,

Twe serce, - udaj się

Do tej prześlicznej Pani,

Co zawsze kocha Cię,

Bo Ona jest ten kwiatek,

Który z nas każdy zna,

I który język dziatek,

Maryją nazywa.


Maryja, ta lilija

Co Pan Bóg wybrał Ją,

Pozdrawiam Ją te i ja

Z radosną w oku łzą.

Ten kwiat niepokalany

Ma promienisty blask,

On wleje w serca rany,

W potrzebie wiele łask.


Kwiateczku śliczny w niebie,

Pocieszaj wszystkich nas,

Zakwitaj nam w potrzebie,

Gdy przyjdzie smutny czas,

Pokoju i świętości,

Udziel nam w życiu tym,

I chwały i radości,

We wiecznym raju Twym.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików