Tobie, Maryjo, wszystko oddałem

Tobie, Maryjo, wszystko oddałem

Serce i duszę, i życie całe.

Przeto dziecięciem Twoim zostałem

I żyć już będę na Twoją chwałę.


W Twe serce troskę dzisiaj złożyłem

I zdrowie, życie i los mój wieczny.

Na służbę Twoją się poświęciłem,

A kto to czyni, jest już bezpieczny.


Skąd mi to szczęście, Matuchno droga,

że mnie nędznego, zabierasz sobie.

Ty mnie chcesz samego zawieźć do Boga,

Czymże, o Matko, spłacę się Tobie.


Do Twych stóp świętych pochylę skronie.

Przebacz! zawołam, żem tak ubogi.

Tylko tę miłość co w Hostii płonie

Złożyć Ci mogę, o Matko droga.


W Hostii śnieżnej, Jezus się kryje.

Syn Twój, o Matko, mój Oblubieniec,

Spraw, niech dla Niego dziecię Twe żyje.

Niech Jemu splata miłości wieniec.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików