Ty coś nieba jest ozdobą

Ty coś nieba jest ozdobą,

Twą ślicznością i osobą:

Pięknym serca Twego składem,

Tyś świątynio jest przykładem, jest przykładem.


Tobie wieczna myśl w figurze,

Najwspanialszej Króla Córze,

Źródło cudów, wszystkie wdzięki,

Daje na twarz i w moc ręki, i w moc ręki.


Usta koral, zorze lice,

Bogo-widne Twe źrenice,

Głos Twój słodki kościół chowa,

Tyś nam zdrowie, sama zdrowa, sama zdrowa.


Niech Cię z całej mej istoty,

Wiecznych fortun wieńcu złoty,

Wielbię nucąc z niebem słowa:

Żyj Maryo wiecznie zdrowa, wiecznie zdrowa.


Żyj Maryo me kochanie!

Wołam tonąc w oceanie,

Grzechów moich, perło chlubna,

Krwią Synowi Twemu ślubna, Twemu ślubna.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików