Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła

Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła,

I w Palestynie szczęśliwie zasnęła;

Daj dobrze skonać, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


A kiedy przyjdzie ostatnia godzina,

Uproś nam łaskę u swojego Syna,

I żal za grzechy, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Kiedy nam język śmiertelność skrępuje,

I myśli nasze rozum rozwięzuje,

Uproś nam skruchę, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Twój Syn a Bóg nasz był przy zejściu twojém,

Gdy będziem konać, świętém ciałem swojém

Niech nas posili, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Tobie dwunastu Kapłanów służyli,

Prosimy, żeby i ci z tobą byli,

Przy naszéj śmierci, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Józef panieństwu twému poślubiony,

Ty z jednéj a on także z drugiéj strony,

Niech przy nas będzie, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Śmiertelne ciało ziemi zostawimy,

W godzinę śmierci duszęć oddajemy,

Do ręku twoich, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Ciebie do nieba z tryumfem Duchowie

Zaprowadzili Święci Aniołowie;

Nam też dopomóż bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Szczęśliwaś, któréj panieńskiego ciała,

Śmierć się okrutna dotykać nie śmiała:

Broń nagłéj śmierci, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Przez boleść twoją którąś w on czas miała

Gdy Syn twój konał, tyś pod krzyżem stała,

Uproś dobrą śmierć bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


A że przy tobie dano raj łotrowi,

Za twą przyczyną i mnie grzesznikowi,

Niech niebo dadzą, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


Szczęśliwyś łotrze, że z litości swojéj,

Jezus z Maryją był przy śmierci twojéj,

Uproś lekką śmierć, bez zmazy poczęta,

Panienko Święta!


A ci którzy już dni swoje skończyli,

I straszny termin śmierci odprawili,

Niech mają pokój, pokój pożądany.

Jezu kochany.


Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynému,

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętému,

Tému który jest w Osobach trojaki,

W Bóstwie jednaki.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików