Ty któraś w pierwszej odkupienia porze

Ty któraś w pierwszej odkupienia porze

Przed wejściem światła jaśniała jak zorze,

Ciesząc strapionych jęczących momenta,

Witamy wszyscy Ciebie, Panno święta.


Wygląda zewsząd świat grzechem strudzony

Obrony z jednej, pociech z drugiej strony,

Nie wie, gdzie łzami skropione źrenice

Podnieś gdy niebo zachmurzyło lice.


Ledwo na ziemi tej nie rozpaczamy,

Gdy na przestępstwa oczy obracamy;

Zewsząd uciski, zewsząd blisko trwoga,

Bośmy już ciężko obrazili Boga.


Gdzie się więc grzesznik uda i pospieszy?

Kto go w frasunku i smutku pocieszy?

Jedna mu tylko pozostaje droga

Do łaski niebios, zjednać Matkę Boga.


Bo kto się do tej zbawienia nadziei

Uda, nie zginie w nieszczęścia kolei,

Pod żadnym jęczeć nie będzie ciężarem,

Który, tej Matki wsparty będzie darem.


O niezmrużona litości źrenico

Matko i Panno i Oblubienico!

Tyś wysłużyła nam tyle pociechy

Że ostatecznie nie zgubią nas grzechy.


Nieraz świat w złościach swych przebrawszy miary

Doszedłszy kresu ostatecznej kary,

Gdyby nie Twoja przyczyna wspaniała,

Pioruny gniewu Boskiego wstrzymała.


Coraz królestwo szatańskie się wzmaga,

Wisi nad głową zemsty Boskiej plaga

Któż więc przejedna Boga dostatecznie,

Jeśli się za nas nie stawisz skutecznie?


Pociesz w nawalnych burzach Kościół Święty,

By nie zasmucił dalej duch przeklęty;

Niech w serca wiernych czart się nie zakrada,

W których Duch Święty mieszkanie zakłada.


Ojciec niebieski by był przebłagany,

Wstaw się i ukaż Syna Twego rany;

Ten się na prośby Matki Swej zlituje

I wieczną karę światu podaruje.


By zaś nie zgniotły częste utrapienia,

Użycz nam łaski Twego pocieszenia

Zwróć miłosierne oczy Twej litości,

Ratuj grzeszniki tonące dla złości.


Wszakżeś jest Matką człowieka na świecie,

Bierz go w opiekę i prowadź jak dziecię,

A osobliwie niechaj nas nie minie

Pociecha Twoja w ostatniej godzinie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików