Tysiąc kroć bądź pozdrowiona

Tysiąc kroć bądź pozdrowiona,

O niebieska Królowa!

Bez przestania bądź uczczona,

Marya, czysta Panna!

Nadewszystko cię miłuję,

K'tobie, Panno, przystępuję,

O przeczysta Rodzico,

Nieba Oblubienico!


Dozwólże mi, Panno Święta,

Ku tobie się przybliżać,

W cnotach swoich niepojęta,

Nogi twoje całować.

Daj nam znanie twéj miłości,

Pociesz nas w smutku, w żałości,

O przeczysta Rodzico,

Nieba Oblubienico!


Nie opuszczaj nas niegodnych,

Marya, Matko nasza!

Wejrzyj mile na nas biednych,

Proś za nami Jezusa.

W krzyżach, nędzach, utrapieniu

Bądźże nam ku pocieszeniu,

O przeczysta Rodzico,

Nieba Oblubienico!


Wiemy, żeśmy zasłużyli

Na to, co ponosimy,

Boguśmy się zadłużyli

Grzechami tak mnogimi;

Pomóż, Matko, cię prosimy,

Już Boga gniewać nie chcemy,

O przeczysta Rodzico,

Nieba Oblubienico!


Pomóż, pomóż, o Marya,

Pociecho utrapionych!

Usłysz dziatek, Matko miła,

Płacz w ucisku jęczących.

Teraz i w godzinę śmierci

Raczże nas przyjąć za dzieci,

O przeczysta Rodzico,

Nieba Oblubienico!


Że się stanie tak, ufamy,

Marya, Matko nasza!

Przez ciebie łaski doznamy,

U miłego Jezusa;

Dopomóż, prosimy ciebie,

Byśmy z tobą byli w niebie,

O przeczysta Rodzico,

Nieba Oblubienico!


W sercu Twojém się zamykam,

O Chrystusie kochany!

Do ran Twoich się uciekam,

Jezu ukrzyżowany!

Niech Ci służy dusza moja,

U Ciebie szuka pokoja:

O Jezu najmilejszy,

Tyś pociechą méj duszy.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików