Usłyszałem wdzięczny głos

Usłyszałem wdzięczny głos

Jak Maryja woła nas

Pójdźcie tu pątnicy

Wierni służebnicy

A nawiedźcie mnie już.


Maryja Najświętsza

Matuchna najmilsza

Przyczyń się za nami z

Wszystkimi grzesznymi

Do Pana Jezusa


Miałem sen zadany

Abym z pośpieszeniem

Poszedł do Charłupskiej

Niebieskiej Królowej

Maryję pozdrowić.


Maryja Najświętsza

Matuchna najmilsza

Przyczyń się za nami z

Wszystkimi grzesznymi

Do Pana Jezusa


Już ja spać nie będę

Do Maryi pójdę

Maryję z Józefem

I Tę tu świąt Annę

Ja tam wielbić będę


Maryja Najświętsza

Matuchna najmilsza

Przyczyń się za nami z

Wszystkimi grzesznymi

Do Pana Jezusa


Ledwie co rano wstał

Chwałę Bogu oddał

Bogu w wieczności

Niebieskiej światłości

Maryję oglądał


Maryja Najświętsza

Matuchna najmilsza

Przyczyń się za nami z

Wszystkimi grzesznymi

Do Pana Jezusa


Na sto tysięcy kroci

Bądź nam pozdrowiona

Maryja Panienka,

Zaranna jutrzenko

Ach Jezus Maryja


Maryja Najświętsza

Matuchna najmilsza

Przyczyń się za nami z

Wszystkimi grzesznymi

Do Pana Jezusa


Jezus miłościwy

Racz nas nie opuszczać

Nie opuszczaj że nas

Gdy przyjdzie śmierci czas

Jezus Maryja


Maryja Najświętsza

Matuchna najmilsza

Przyczyń się za nami z

Wszystkimi grzesznymi

Do Pana Jezusa


Tę pieśń już ja kończę

Z Maryją się łączę

Z Jezusem Chrystusem

Synem Jej najmilszym

Ach Jezus Maryja


Maryja Najświętsza

Matuchna najmilsza

Przyczyń się za nami z

Wszystkimi grzesznymi

Do Pana Jezusa

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików