Wielbij duszo moja Pana

Wielbij duszo moja Pana,

Któraś od niego wybrana,

I wesel się w Bogu swoim,

Co jest Zbawicielem moim.


Wejrzał On z swojej stolicy,

Na pokorę służebnicy,

I po wszystkie wieki czczoną,

Chce ją mieć błogosławioną.


Moc najwyższa mnie wsławiła,

Kiedy dla mnie uczyniła,

Cuda nigdy niepojęte,

Której imię zawsze święte.


A litość od pokolenia,

Do pokoleń i zbawienia,

Tym co się Boga lękają,

I Panem Go swym uznają.


Wszechmocny Pan nieśmiertelny

Moc okazał swoją dzielną,

Gdy myśli pysznych rozprószył,

I dumne serca pokruszył.


Bohaterów dumno mężnych,

Gdy strącił z tronów potężnych,

A pokornych wyprowadził,

I na tronach ich osadził.


Gdy ubogich bogactwami,

Dom zapełnił i skarbami,

A pogardził bogatymi,

I zrównał ich z ubogimi.


Sługę swego, kiedy w stalą,

Wziął opiekę swą wspaniałą,

Izraela miłosierny,

Bóg, w przymierzach swoich wierny


Które z naszymi przodkami,

Abrahama potomkami,

Uczynił i zawarł stałe,

I na wieki wiecznie trwałe.


Chwała Ojcu i Synowi,

Świętemu także Duchowi,

Niech będzie wszędzie stateczna,

Teraz i na wieki wieczna.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików