Wielbimy także w pobożności

Wielbimy także w pobożności

Pannę, którą dla wierności

Wybrał Pan Bóg z pośród wiela

Za Matkę dla Zbawiciela.


Bądź Maryo pozdrowiona,

Wśród niewiast błogosławiona,

Łaski pełna, Pan jest z Tobą,

Tyś była ziemi ozdobą.


Owoc żywota Twojego

Jezus, Syn Boga żywego,

Twemi piersi wykarmiony,

Niechaj będzie pochwalony.


Matko Boża, racz w potrzebie

Ratować nas, prosim Ciebie:

Teraz i w śmierci godzinie

Niechaj z nas nikt nie ginie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików