Witaj, święta i niepokalana

Witaj, święta i niepokalana,

Anielskimi pozdrowiona głosy,

Z niewiast Boga-Rodzico wybrana,

Ozdobniejsza nad same niebiosy.

Tyś jaśniejsza łaską Bożą niż jutrzenka, gdy przed zorzą

Na zaraniu zajaśnieje, promieniami na świat sieje,

A Twej szaty słońce jest niezachodzące.


Orędowniczko grzesznych w potrzebie,

Pocieszycielko wszystkich strapionych,

Ktokolwiek tylko uprasza Ciebie,

Tego krzepisz i wszystkich zwątpionych.

Ciebie wzywamy w pokorze, najśliczniejszy świętych wzorze,

Pani niebios, monarchini, pierwsza u Boga mistrzyni,

Panno nad pannami, Święta nad świętymi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików