Witaj święta i poczęta

Witaj święta i poczęta niepokalanie!

Marya, żliczna lilia, nasze kochanie!

Witaj czysta Panienko!

Najjaśniejsza Jutrzenko!

Witaj Święta, w niebo wzięta,

Niepokalana.


Twą pięknością, niewinnością, nieba górujesz,

Dostojeństwa i panieństwa wszystkie celujesz;

W pierwszym Panno momencie

Święte Twoje poczęcie

Jaśniejące jako słońce;

Niepokalana.


Sam Bóg święty z ciebie wzięty dla téj przyczyny,

Żeś się stała i została zawsze bez winy:

Tyś przed wieki przejrzana,

I za Matkę wybrana

Jezusowi Chrystusowi

Niepokalana.


Twoje państwo i poddaństwo świat, nieba Pani,

Cesarzowie, Monarchowie, Twoi poddani.

Dla Twojéj niewinności

Dał Ci Bóg z swéj hojności,

Żeś poczęta zaraz święta,

Niepokalana.


Luminarze, chociaż w parze, nie tak jaśnieją,

Bo przy świętéj poczęciu Twém zaeaz blednieją:

Tyś nad słońce jaśniejsza;

I nad gwiazdy śliczniejsza,

Jako zorze w swojéj porze,

Niepokalana.


Sami Święci w niebo wzięci nie wyrównają

Twéj piękności i czystości, którąć przyznają:

Wszyscy ci się dziwują,

Niewinność twą szanują:

Żeś tak święta, z Anny wzięta,

Niepokalana.


I świat cały, choć zuchwały, twoje poczęcie

Niepokalane wysławia w pierwszym momencie;

Wszystkie razem stworzenia,

Wyznają bez wątpienia,

Żeś jest droga Matka Boga,

Niepokalna.


Więc cię sławiąc, błogosławiąc, Panno! prosimy:

Niech czystemi, niewinnemi zawsze będziemy.

Za to życie dajemy,

I mocno wyznajemy,

Żeś jest święta i poczęta

Niepokalana.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików