Wkrótce już ujrzę Ją

Wkrótce już ujrzę Ją

W ojczyzny mej błękicie,

Mą radość, miłość, życie,

Maryję, Matkę mą.

W niebie, w niebie, w niebie,

Wkrótce już ujrzę Ją.


Wkrótce już ujrzę Ją.

Nadzieją pieśń ta dzwoni,

Z ziemskiego bólu toni

Dźwięki jej szczęściem drżą.

W niebie, w niebie, w niebie,

Wkrótce już ujrzę Ją.


Wkrótce już ujrzę Ją.

Lilię wiecznej piękności.

Bezmiary mej miłości

Opowiem jedną łzą.

W niebie, w niebie, w niebie,

Wkrótce już ujrzę Ją.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików