Wzięta do nieba Maryja Królowa

Wzięta do nieba Maryja Królowa,

Już jaśnieje w koronie;

Odeszła od nas Matka Jezusowa,

Siedzi z Synem na tronie:

Wydają nieba tryumf wesoły,

Wielbią Królowę Święci z Anioły,

Widząc ją na Boskiem łonie.


Piękna jak księżyc, jak słońce wybrana,

Miesiąc pod jej nogami;

Na niej purpura ze słońca utkana,

Haftowana gwiazdami:

Z dworem Aniołów weszła do chwały,

Równych widoków nieba nie miały,

Z takiemi wspaniałościami.


Ze dwunastu gwiazd uwita korona,

Panieńskie wieńczy skronie;

I nad Anielskie chory wyniesiona,

Blizko przy Boskim tronie.

Dziw wielki w niebie, każdy się pyta:

Cóż to za Pani, którą Bóg wita,

I sadza po prawej stronie.


Odchodzisz od nas, o Matko jedyna,

Byś nam zjednała Boga,

Więc racz się wstawiać do swojego Syna

Zawsze, gdy na nas trwoga:

Ażeby od nas odwrócił wojny,

Uśmierzył burze, dał czas spokojny;

Niech twoja sprawi przyczyna.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików