Zawitaj, ranna Jutrzenko

Zawitaj, ranna Jutrzenko

i grzechów naszych lekarko!

Ty Panią świata, jesteś i Księżną,

Anielską jesteś Królową.


Tyś Panią świata nazwana

naprzeciw strzałom szatana,

obroń nas ręką niezwyciężoną,

prosim stań się nam obroną.


Zastaw nas tarczą zbawienia

mocą Twojego imienia,

uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,

pogrom nieprzyjaciół wiecznych.


Zowiesz się nieba Królową,

bądź nam obroną gotową,

wyniszcz z serc naszych grzechowe wady,

natchnij w nie pobożne rady.


Dodaj nam łaski i mocy

przeciw czartowskiej przemocy,

weź nas pod swoją świętą obronę,

oddal Boski gniew na stronę.


O ulubiona od Boga,

Ty racz nam być prosta droga

dotąd, gdzie żywot jest doskonały,

wprowadź nas do wiecznej chwały.


O światłości Apostołów,

męczenników i wyznawców,

w godzinę śmierci wstaw się za nami,

do Ciebie się uciekamy.


O Panienko nad pannami,

Ty się racz modlić za nami

do Syna swego najmilejszego,

Jezusa, Pana naszego.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików