Śliczna jak księżyc

Śliczna jak księżyc, porównana z słońcem,

Pani na niebie; początkiem i końcem

Syn się jéj zowie, światłość ze światłości,

Co to za Matka, wiedzą mądrzy, prości:

Marya jéj Imię, w głębokiéj estymie

Aniół gdy pozdrawia, kto jest, nie wymawia,

Zdrowaś łaski pełna.


Ta z Joachima i Anny zrodzona,

A córką Boga Ojca ogłoszona,

Matką dla Syna Boskiego się staje,

Łask Oblubieniec Duch Święty dodaje:

Bóg w Trójcy jedyny z szczególnéj przyczyny

Za Matkę obiera, przez Syna zawiera

Jedność z ludźmi w ciele.


Bóg stworzył człeka na wyobrażenie

Podobne sobie; ludzkie pokolenie

Traci ozdobę pierwszego stworzenia

Przez grzech, dobrego nie godzien imienia;

Więc radę Bóg składa, Maryi wypada

Imię z Bóstwa skrzyni; cóż Bóg daléj czyni?

Rodzi się z Maryi.


Staje się Matką, rodzi Boga w ciele,

Mówim w pacierzu Bogu, Ojcze, śmiele;

Marya Matką Boga jest i ludzi,

W czyjémże sercu miłość się nie wzbudzi?

Ach! płakać i szlochać, bo nie tak jest kochać,

Matkę zasmucamy, gdy Syna gniewamy,

Gwałcąc przykazania.


Bóg jest człowiekiem z Maryi zrodzony,

Zkąd człowiek godzien niebieskiéj korony;

Dał nam Syn Boski moc, Boga synami

Byśmy się stali, nieba dziedzicami,

Marya jak morze, w łask pełni, w cnót porze,

Gdy jest Matką Boga, już nam nie jest trwoga

Dostać się do nieba.


Syon niebieski dla niebian mieszkanie,

Marya Syon piękne pomieszkanie;

Na wysokości Marya panuje,

Że Matką Boga, wszech w niebie celuje;

My ludzie na ziemi, póki tu żyjemy,

Wznośmy serca w górę do Boga na które

Wejrzyj, Matko, z nieba.


Ponieważ Matką Boga jesteś w ciele,

Marya Panno, więc każdyć się ściele

Pod nogi grzesznik: oddal utrapienia,

Bądź dla nas grzesznych Matką pocieszenia;

Wspomagaj ubogich z łask skarbów twych drogich,

W ostatniéj godzinie, stawaj na terminie.

Przybądź nam Marya.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików