Święta Maryjo, Matko wsławiona

Święta Maryjo , Matko wsławiona

Panna naszego, bądź pozdrowiona

Ty przewodniczką jesteś do nieba

Dokąd nam ludziom dążyć potrzeba


O Gwiazdo morska, Panno nad Panny

Niech Syn Twój przez Cię jest ubłagalny

Gdy na tej ziemi, na tej niskości

Lud grzeszny wstaje z swych nieprawości


Za Gabryela Tyś zwiastowaniem

Stałaś się Panno godnem mieszkaniem

Syna i Stwórcy dziwnym sposobem

O Panno czysta bądź nam przed Bogiem


Naszą Obroną i Pośredniczką

W czasie utrapień Orędowniczką

A my zaś Ciebie Matko litości

Wychwalać będziem na tej niskości

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików