Święta Maryo, Matko Chrystusowa

Święta Maryo, Matko Chrystusowa,

Panno przeczysta, łaskawa i wierna,

Usłysz rzewliwej prośby naszej słowa;

Matko najmilsza bądź nam miłosierna.


Gdy w złej przygodzie rady nam potrzeba,

A nie poradzi żadna dusza żywa,

Radę skuteczną racz nam zesłać z nieba,

O Ty, Stolico mądrości prawdziwa!


Gdy bez sił padniem, znużeni, złamani,

Ciężką przez życia pustynię podróżą,

Osłoń litośnie cierń każdy co rani,

Cudownem kwieciem, o duchowna Różo!


Gdy sroga niemoc rzuci nas na łoże

Gdy jękiem każde naszych piersi tchnienie,

Gdy nic już ulgi przynieść nam nie może;

Ty nas podźwignij, chorych Uzdrowienie.


Gdy ciągną tłumy pokus niezliczone,

Gdy w nich nam wieczna zguba już gotowa,

Ty daj bezpieczną przed nimi ochronę,

Ty bądź nam twierdzą Wieżo Dawidowa!


Gdy w niebezpieczeństw bezdennej powodzi

Łódź naszą miota burza nieustanna,

Gdy przystań w mroku, a słońce nie wschodzi,

Oświeć nam drogę, o Gwiazdo zaranna!


Gdy sprawiedliwym gniewem Bóg zapłonie

I strasznej kary zbliży się godzina,

O Matko nasza, śpiesz nam ku obronie,

Ratuj nas grzesznych, Ucieczko jedyna!


Kiedy ze szczęścia ziemskiego wyzuci,

Straci pociechę i otuchę wszelką,

Niechaj przez Ciebie radość nam się wróci,

Ty utrapionych bądź Pocieszycielką!


Wśród wszelkich życia naszego kolei,

W trwodze, zwątpieniu, w smutku i chorobie,

Bądź źródłem męstwa, wiary i nadziei,

Obronicielką ufających w Tobie!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików