Święta Panno Tyś nad wszystkie czystsza

Święta Panno Tyś nad wszystkie czystsza, dziewice,

Któréj darem Różańcowe są tajemnice:

Wszak z samego znać Imienia,

Że chcesz łaski do zbawienia

Dać kto Ci służy.


Uciekam się do Twéj łaski i ja niegodny,

Użycz proszę z darów Twoich méj duszy głodnéj:

Niechaj w grzéchu nie umiéra,

Wszakże skarb się tu otwiéra,

Całemu światu.


Żywisz wszystkich boś Królowa i Pani miła,

Wszak Monarchę niebieskiego tyś wykarmiła;

A cóż stworzenie mizerne,

Gdy obrócisz miłosierne

Ku niemu oczy.


Lubo wiém że gorzéj jeszcze niźli łotr żyłem,

Gdy na świecie ciężkich grzéchów dość popełniłem:

Ciałom tylko miał w wygodzie,

A dusza była o głodzie,

Ach nieszczęśliwa.


Jednak ufam iż mię przyjmiesz, jest tyle cudu,

Przez Różaniec ratowałaś tak wiele ludu,

Choć nie z zasług to z afektu,

Kto się udał do respektu

Twego a szczerze.


Pokaż litość, tego żebrze mdlejąca dusza,

Którą znana dobroć Twoja ku Tobie wzrusza:

Hej! zmiłuj się, ratuj onę,

Przez Różańcową koronę

Nie daj jéj zginąć.


Proś Syna wszystko uczyni dla Twéj miłości,

Niech drogim ran swych balsamem orzeźwi mdłości:

Niech tym chlebem, w którym święta

Krew jest z ciałem wraz zamknięta

Wiecznie nasyci.


Oddaję się Twéj opiece Pani łaskawa,

Abym słuchał Syna Twego świętego prawa:

Dodaj siły, a me życie

Niech ci służy należycie,

Przez całe wieki.


Któż mi znajdzie tak dobrego na świecie Pana?

Jak Marya Różańcowa niepokalana:

Niech jéj każdy chwałę śpiéwa,

Bo nas karmi i odziewa,

Nieba Królowa.


Karmisz w życiu dobrodziéjstwem, dajże i w śmierci

Mieć Cię w sercu z Twoim Synem wraz i w pamięci:

Niech w skonaniu, każdy i ja

Grzésznik ma imię Marya,

Jezus i Józef.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików