druga o świętym Antonim

Tryumfuj niebo z gościa tak zacnego,

Że w poczcie Świętych baczysz Antoniego;

Po wszystkim świecie niech słynie nowina,

Iż dana grzesznym pociecha jedyna.


Piastunie wdzięczny Jezusa miłego,

Śliczny kwiateczku ogrodu rajskiego,

Po wszystkie wieki i w najdalsze strony

Antoni święty, bądź błogosławiony.


Ozdobą swoją Hiszpańskie narody,

Patronem grzeszni ludzie bez nagrody

Uznają ciebie i wkażdéj potrzebie

Za cudotwórcę poczytują w niebie.


Żaden nie bywa w potrzebie wzgardzonym,

Kto tylko kładzie nadzieję w Antonim:

Niemocny, ślepy, niemy, trędowaty,

Z weselem zdrowie biorą bez zapłaty.


Utrapionemuś pocieszyciel stały,

I tonącemu port jest poufały.

Poganin śmiało jak do sprawcy swego,

Idzie, żądając łaski Antoniego.


Choroby ciężkie przez cię ustępują,

Niesnaski koniec w jedności znajdują,

Padwa niech zezna z obywatelami,

Sławna bez końca takiemi cudami.


W okowach więźnie i co desperują,

Starzy i młodzi, wszyscy pomoc czują,

Rzeczy stracone ty ludziom znajdujesz,

Osobą żadną nigdy nie brakujesz.


Umarli wstają na głos Antoniego,

Bogacz łakomy z ognia piekielnego

Odpowiedź daje, o jak wielkie cudo,

Kajże się i wstydź światowa obłudo.


Włoskie krainy i przyległe księstwa

Mają przez ciebie pokój i zwycięztwa;

I nasza Polska o to suplikuje,

Patronem swoim gdy cię być znajduje.


Gdyżeś takową łaską obdarzony,

Stawaj i za nas w proźbie o Antoni!

Zjednaj nam w śmierci Jezusa miłego,

Dawcę czystości klejnotu drogiego.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików