Łaski Pana

Łaski Pana wiecznie śpiewać będę

Z pokolenia na pokolenie

Oznajmiać wierność Twą ustami

Moimi ustami, moimi ustami


Wysławiają niebiosa cuda Twoje, Panie

I wierność Twoją w zgromadzeniach świętych

Bo któż na obłokach dorówna Panu?

Któż jest Panu podobny wśród synów bożych?


Pan jest wielce uwielbiony w zgromadzeniu świętych

I bojaźnią napełnia wszystkich wokół Siebie

Panie Boże zastępów, któż jest jak Ty?

Mocny jesteś, Panie, obleczony w piękno


Ty masz władzę nad wezbraniem morza, Panie

Gdy podnoszą się fale, Ty je poskramiasz

Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia

Świat i co go napełnia, Tyś górą dobra

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików