Czym się Panu odpłacę

Czym się Panu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?


Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.


Wypełnię me śluby dla Pana

przed całym Jego ludem.


Cenna jest w oczach Pana

śmierć Jego wyznawców.


O Panie, jestem Twoim sługą,

Twym sługą, synem Twojej służebnicy.


Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną

i wezwę imienia Pana.


Wypełnię me śluby dla Pana

przed całym Jego ludem,


W dziedzińcach Pańskiego domu,

pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików