Głos, głos, głos dziś wesoły

Głos, głos, głos dziś wesoły, niebo, ziemia brzmią z Anioły;

Ojcu światłości oddając dzięki, za wszystkie dary od Jego ręki,

Którą otwiera wszystkim żyjącym.


Stół, stół, stół z nieba stawa, Bóg karmiciel, Bóg potrawa:

Sam Jezus wszystkie wyrabia smaki, w ziarnkach, kropelkach, dobroci znaki,

Z swojej miłości wszystkim użycza.


Chleb, chleb, chleb dał dwojaki, bydłu, ludziom w różne smaki:

Niech sobie bydlę co widzi bierze, ja to przyjmuję, co sercem wierzę:

Im Bóg karmiciel, a mnie Zbawiciel.


Zmysł, zmysł, zmysł nasz cielesny z ziarnka pokarm zna doczesny;

Lecz gdy przystąpi Słowo przedwieczne, ziarnko się zmieni w smaki serdeczne,

Zna, kto całuje list przyjaciela.


Znak, znak, znak Boskiej siły, gdzie krew, ciało z Bóstwem skryły;

Alfa, Omega cień chleba kreśli, Boga skosztuje, kto się domyśli,

Jak miłość karmi swe niemowlęta.


Bóg, Bóg, Bóg chleb przemienia, w ciało i krew dla zbawienia:

Tym, którzy wierzą w wszechmocne słowa, Chrystus obietnic wiernie dochowa,

On rzekł: To czyńcie na mą pamiątkę.


Cud, cud, cud był od wieku: Bóg w Maryi żył w człowieku,

Teraz anielski kto chleb pożywa już jest w Chrystusie, Chrystus w nim bywa;

Ach! Cóż jest w niebie czego żądamy.


Duch, duch, duch w tym społeczny: którym miły ten chleb wieczny,

W nich jednomyślność chodzących w domu, gdyż nie są dłużni zgoła nikomu,

Anielskie życie wiodą na ziemi.


Słuch, słuch, słuch w tych nie ziemny, których uczy chleb tajemny:

Co kapłan żąda w łamaniu chleba, to czyste dusze wraz czują z nieba;

O ludu święty, czegóż wam trzeba.


Gdzie, gdzie, gdzie dwóch się zgodzą, mówi Chrystus, ze mną chodzą:

Jeśli nademnie nic nie miłują, serce pokorne mieć usiłują,

Ci w tym anielskim chlebie smakują.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików