Sław języku chwalebnego

Sław języku chwalebnego

Ciała i krwi świętości!

Które na okup całego

Świata z wielkiej miłości,

Wydał owoc Panieńskiego

Płodu, Król wielmożności.


Nam jest dany, nam się zrodził

Z czystych Panny wnętrznosci;

I po świecie siejąc chodził

Ziarno Boskiej mądrości:

Gdy Mu czas zejścia przychodził

Cud czyni swej miłosci.


Ostatni raz, gdy za stołem

Siedząc z Apostołami,

Wieczerzając z nimi społem,

Zakon wprzód z obrządkami

Wypełniwszy, wszystkim kołem

Dał się swemi rękami.


Słowo co się Ciałem stało;

Słowem swym chleb prawdziwy

Przemienia w swe własne Ciało,

Wino w krwi napój żywy

Choćby się zmysłom nie zdało,

Wierz, a bądź nie wątpliwy.


Przed tak wielkim Sakramentem

Upadajmy na twarzy;

Niech ustąpią z testamentem,

Nowym prawom już starzy;

Wiara będzie suplementem,

Co się zmysłom nie zdarzy.


Ojciec z Synem niech to sprawi,

By Mu dzięka zabrzmiała,

Niech Duch święty błogosławi,

By się Jego moc stała!

Niech nas nasza wiara stawi,

Gdzie jest wieczna cześć, chwała.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików