Sław, języku, tajemnicę

Sław, języku, tajemnicę

Ciała i najdroższej Krwi,

Którą jako łask krynicę

Wylał w czasie ziemskich dni

Ten, co Matkę miał Dziewicę,

Król narodów godzien czci.


Z Panny czystej narodzony,

Posłan zbawić ludzki ród,

Gdy po świecie na wsze strony

Ziarno słowa rzucił w lud,

Wtedy cudem niezgłębionym

Zamknął swej pielgrzymki trud.


W noc ostatnią przy wieczerzy

Z tymi, których braćmi zwał,

Pełniąc wszystko jak należy,

Czego przepis prawny chciał,

Sam Dwunastu się powierzył

I za pokarm z rąk swych dał.


Słowem więc Wcielone Słowo

Chleb zamienia w Ciało swe,

Wino Krwią jest Chrystusową,

Darmo wzrok to widzieć chce:

Tylko wiara Bożą mową

Pewność o tym w serca śle.


Przed tak wielkim Sakramentem

Upadajmy wszyscy wraz,

Niech przed Nowym Testamentem

Starych praw ustąpi czas,

Co dla zmysłów niepojęte

Niech dopełni wiara w nas.


Bogu Ojcu i Synowi

Hołd po wszystkie nieśmy dni,

Niech podaje wiek wiekowi

Hymn tryumfu, dzięki, czci,

A równemu im Duchowi

Niechaj wieczna chwała brzmi.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików