Sławcie usta Ciało Pana

Sławcie usta Ciało Pana;

Tajemnicę pełną chwały,

I Krew, źródło łask bez miana,

Którą w okup dusz i ciał,

Syn Tej, co jest Nieskalana,

Król narodów przelać chciał.


Nam On dany, nam zrodzony

Z Panny czystej, niby kwiat,

Gdy na ludzkich serc zagony,

Ziarno słowa rzucił w świat,

W sposób iście niezgłębiony

Zamknął okres ziemskich lat!


Gdy ostatnia noc nastawa,

Po wieczerzy z braćmi współ,

Którą odbył według prawa,

Z przepisanych mięs i ziół,

Siebie sam Dwunastom dawa

Ręką swą na Boży stół!


Słowo-Ciało chleb w ofierze

Słowem w Ciało zmienia nam:

Z wina Krew się Pańska bierze,

Chociaż zmysł nie sięga tam;

Sercom, żądnym prawdy szczerze

Wiary głos wystarcza sam!


Więc Sakrament takiej miary

Wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią:

Niech ustąpi Obrzęd Stary

Przed Nowego Prawa Krwią:

Niech dopełni światło wiary

Zmysłów niemoc mocą swą!


Rodzicowi bijmy czołem,

Zrodzonemu hymn niech brzmi:

W pieniu wdzięcznym i wesołym

Moc Im, hołd po wszystkie dni:

Pochodzący z Obu społem

W równej niechaj będzie czci!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików